peanut new

Последните няколко седмици пазарът на сурови фъстъци страда от сериозен недостиг на суровина и както изглежда проблемът ще се задълбочава. Тази ситуация, особено в Аржентина, се влоши и честно казано нямаме представа какво ще се случи в близкото бъдеще. Едно нещо е сигурно и то е, че фабриките изпитват затруднения с изпълнението на дори вече сключени договори, а нови не се договарят. Ние вече имахме следните случаи:

-          - Забавяне на експедирането;

-          - Искания за експедиране на различни от договорените размери.

В крайна сметка пазарът изпитва много трудности. Купувачите настояват за информация и за стока, но в момента няма какво да се направи.

Ето каква е ситуацията по държави на произход:

АРЖЕНТИНА

Ситуацията се влошава всеки изминал ден. Досега са добити едва 45% от реколтата поради дъжда и затруднения достъп до полетата. Тъй като фъстъците остават твърде много време в земята, качеството им се влошава ден след ден. Загубите от реколтата засега се изчисляват на 20-25%. Очакваният размер е 400 000 – 450 000 т. в сравнение с 550 000 т. от миналата година.

КИТАЙ

Реколтата се развива добре и в съответствие със стандартите. В някои области има твърде много дъжд и наводнения, но други са по-сухи. Тази година са засадени повече площи в сравнение с миналата година. Някои посочват 15-20% увеличение на добива, но това все още не е сигурно.

САЩ

В сравнение с миналата година САЩ е изнесла много повече фъстъци. Голям фактор се оказва Китай, която е внесла 158 450 т. от Съединените щати, в сравнение с 33 914 т. от миналата година. Досега суровите фъстъци от САЩ бяха по-скъпи от аржентинските, но това се промени вследствие на оттеглянето на Аржентина от пазара.

Засега новата реколта изглежда добре и хората са позитивни.

Нашият съвет: Не оставяйте склада си без стоков запас от фъстъци. Има голяма вероятност поръчките Ви да бъдат забавени или дори неизпълнени.